ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
ระมาดฮาชารอน, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล
Herzliya, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล
เฮอร์ซลียาปิตูอาห์, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล
สถานที่ใกล้เคียง
Gan Avraham, อิสราเอล
Gan HaBanim, อิสราเอล
Gan Aluf, อิสราเอล
ระบบเมตริก
เซลเซียส กิโลเมตร กม./ชม.
ระบบอิมพีเรียล
ฟาเรนไฮต์ ไมล์ ไมล์ต่อชั่วโมง
เวลา
เวลา 24 ชั่วโมง

คุณภาพอากาศใน ระมาดฮาชารอน ระมาดฮาชารอน, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

สารมลพิษใน ระมาดฮาชารอน, อิสราเอล

PM10
0.70 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
0.46 μg/ft3
NO2
3.81 ppb
SO2
3.88 ppb
CO
0.19 ppb
O3
44.5 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน ระมาดฮาชารอน, อิสราเอล

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน ระมาดฮาชารอน, อิสราเอล

ส. 25 พฤษภาคม
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
54
80
60
61
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

1
0
1
1
PM10
1.17 μg/ft3
1.74 μg/ft3
1.07 μg/ft3
1.54 μg/ft3
PM25
0.49 μg/ft3
0.60 μg/ft3
0.34 μg/ft3
0.52 μg/ft3
NO2
4.09 ppb
1.36 ppb
0.82 ppb
1.77 ppb
SO2
5.41 ppb
4.87 ppb
0.68 ppb
1.27 ppb
CO
0.14 ppb
0.13 ppb
0.11 ppb
0.12 ppb
O3
31.38 ppb
61.27 ppb
53.94 ppb
43.72 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
58
58
56
57
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
1
1

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

1
1
1
1
PM10
0.85 μg/ft3
1.39 μg/ft3
0.78 μg/ft3
0.88 μg/ft3
PM25
0.43 μg/ft3
0.44 μg/ft3
0.39 μg/ft3
0.49 μg/ft3
NO2
1.34 ppb
0.66 ppb
0.78 ppb
2.33 ppb
SO2
1.31 ppb
0.87 ppb
0.52 ppb
1.53 ppb
CO
0.12 ppb
0.12 ppb
0.11 ppb
0.14 ppb
O3
38.51 ppb
56 ppb
54.07 ppb
42.73 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
65
0
0
0
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล

วัชพืช

0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล

หญ้า

1
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
PM10
0.98 μg/ft3
N/A
N/A
N/A
PM25
0.56 μg/ft3
N/A
N/A
N/A
NO2
2.54 ppb
N/A
N/A
N/A
SO2
2.51 ppb
N/A
N/A
N/A
CO
0.15 ppb
N/A
N/A
N/A
O3
37.72 ppb
N/A
N/A
N/A