ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
โมดิอินมักกาบบิมเร, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล
Lapid, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล
นอฟอายาลอน, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล
สถานที่ใกล้เคียง
Titora Height, อิสราเอล
Gan Le'ummi Makkabim, อิสราเอล
Ash Shaykh Ahmad ash Shiltawi, อิสราเอล
ระบบเมตริก
เซลเซียส กิโลเมตร กม./ชม.
ระบบอิมพีเรียล
ฟาเรนไฮต์ ไมล์ ไมล์ต่อชั่วโมง
เวลา
เวลา 24 ชั่วโมง

คุณภาพอากาศใน โมดิอินมักกาบบิมเร โมดิอินมักกาบบิมเร, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

สารมลพิษใน โมดิอินมักกาบบิมเร, อิสราเอล

PM10
3.71 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
0.84 μg/ft3
NO2
1.69 ppb
SO2
0.38 ppb
CO
0.13 ppb
O3
43.69 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน โมดิอินมักกาบบิมเร, อิสราเอล

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน โมดิอินมักกาบบิมเร, อิสราเอล

จ. 20 พฤษภาคม
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
84
86
88
112
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
4.33 μg/ft3
4.77 μg/ft3
6.67 μg/ft3
10.07 μg/ft3
PM25
0.86 μg/ft3
0.73 μg/ft3
0.90 μg/ft3
1.28 μg/ft3
NO2
0.93 ppb
0.23 ppb
0.51 ppb
0.54 ppb
SO2
0.31 ppb
0.38 ppb
0.81 ppb
0.49 ppb
CO
0.11 ppb
0.11 ppb
0.11 ppb
0.11 ppb
O3
29.75 ppb
54.64 ppb
59.75 ppb
44.37 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
122
124
97
88
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
5.70 μg/ft3
10.10 μg/ft3
6.70 μg/ft3
3.55 μg/ft3
PM25
1.17 μg/ft3
1.18 μg/ft3
0.92 μg/ft3
0.80 μg/ft3
NO2
0.61 ppb
0.14 ppb
0.36 ppb
1.88 ppb
SO2
0.36 ppb
0.58 ppb
0.45 ppb
0.45 ppb
CO
0.11 ppb
0.11 ppb
0.11 ppb
0.11 ppb
O3
35.68 ppb
57.77 ppb
56.63 ppb
36.67 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
86
87
92
94
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
4.48 μg/ft3
6.49 μg/ft3
5.80 μg/ft3
7.01 μg/ft3
PM25
0.83 μg/ft3
0.90 μg/ft3
0.93 μg/ft3
1.03 μg/ft3
NO2
1.05 ppb
0.18 ppb
0.52 ppb
1.47 ppb
SO2
0.54 ppb
0.6 ppb
0.99 ppb
0.8 ppb
CO
0.11 ppb
0.11 ppb
0.11 ppb
0.11 ppb
O3
35.71 ppb
58.1 ppb
61.22 ppb
39.97 ppb