ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
เยฮุด, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล
Yehud-Monosson, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล
Savyon, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล
สถานที่ใกล้เคียง
Ben Gurion Airport, อิสราเอล
Gan Le'ummi Ma'uzole'um Mazor, อิสราเอล
Gan Le'ummi Mivzar Qula, อิสราเอล
ระบบเมตริก
เซลเซียส กิโลเมตร กม./ชม.
ระบบอิมพีเรียล
ฟาเรนไฮต์ ไมล์ ไมล์ต่อชั่วโมง
เวลา
เวลา 24 ชั่วโมง

คุณภาพอากาศใน เยฮุด เยฮุด, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

สารมลพิษใน เยฮุด, อิสราเอล

PM10
0.78 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
0.41 μg/ft3
NO2
21.38 ppb
SO2
2.13 ppb
CO
0.13 ppb
O3
20.19 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน เยฮุด, อิสราเอล

ต้นไม้
1/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน เยฮุด, อิสราเอล

ศ. 19 เมษายน
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
63
76
60
60
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
1
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
1
วันถัดไป
PM10
1.05 μg/ft3
1.62 μg/ft3
0.60 μg/ft3
0.37 μg/ft3
PM25
0.59 μg/ft3
0.70 μg/ft3
0.24 μg/ft3
0.19 μg/ft3
NO2
36.68 ppb
8.08 ppb
2.87 ppb
4.38 ppb
SO2
3.15 ppb
1.55 ppb
0.85 ppb
0.69 ppb
CO
0.17 ppb
0.13 ppb
0.12 ppb
0.12 ppb
O3
5.64 ppb
32.42 ppb
60.4 ppb
52.16 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
76
60
60
40
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
0
0
1

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
1
1
PM10
1.62 μg/ft3
0.60 μg/ft3
0.37 μg/ft3
0.55 μg/ft3
PM25
0.70 μg/ft3
0.24 μg/ft3
0.19 μg/ft3
0.32 μg/ft3
NO2
8.08 ppb
2.87 ppb
4.38 ppb
19.33 ppb
SO2
1.55 ppb
0.85 ppb
0.69 ppb
1.84 ppb
CO
0.13 ppb
0.12 ppb
0.12 ppb
0.15 ppb
O3
32.42 ppb
60.4 ppb
52.16 ppb
24.48 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
51
44
51
39
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
0
0
1

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

1
1
1
1
PM10
0.57 μg/ft3
0.35 μg/ft3
0.58 μg/ft3
0.43 μg/ft3
PM25
0.33 μg/ft3
0.21 μg/ft3
0.32 μg/ft3
0.26 μg/ft3
NO2
11.84 ppb
7.02 ppb
9.65 ppb
15.17 ppb
SO2
1.97 ppb
2.11 ppb
2.66 ppb
2.85 ppb
CO
0.14 ppb
0.12 ppb
0.12 ppb
0.14 ppb
O3
20.02 ppb
51.27 ppb
48.23 ppb
30.11 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
35
61
76
0
ละอองเกสร

ต้นไม้

2
0
1
-
ไม่มีข้อมูล

วัชพืช

0
0
0
-
ไม่มีข้อมูล

หญ้า

1
1
1
-
ไม่มีข้อมูล
PM10
0.58 μg/ft3
2.68 μg/ft3
1.42 μg/ft3
N/A
PM25
0.25 μg/ft3
0.54 μg/ft3
0.70 μg/ft3
N/A
NO2
7.36 ppb
7.08 ppb
12.85 ppb
N/A
SO2
3.14 ppb
4.37 ppb
3.84 ppb
N/A
CO
0.13 ppb
0.14 ppb
0.15 ppb
N/A
O3
25.97 ppb
44.7 ppb
55.71 ppb
N/A