ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
Bat Yam, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล
จาฟฟา, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล
โฮลอน, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล
สถานที่ใกล้เคียง
Misgad Jabaliya, อิสราเอล
Gan Davidov, อิสราเอล
Ginat Toulouse, อิสราเอล
ระบบเมตริก
เซลเซียส กิโลเมตร กม./ชม.
ระบบอิมพีเรียล
ฟาเรนไฮต์ ไมล์ ไมล์ต่อชั่วโมง
เวลา
เวลา 24 ชั่วโมง

คุณภาพอากาศใน Bat Yam Bat Yam, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

สารมลพิษใน Bat Yam, อิสราเอล

PM10
0.66 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
0.34 μg/ft3
NO2
2.31 ppb
SO2
1 ppb
CO
0.13 ppb
O3
54.81 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน Bat Yam, อิสราเอล

ต้นไม้
1/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
1/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน Bat Yam, อิสราเอล

ส. 25 พฤษภาคม
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
65
43
58
77
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
1
2
1

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

1
1
1
1
วันถัดไป
PM10
0.54 μg/ft3
0.56 μg/ft3
0.72 μg/ft3
4.30 μg/ft3
PM25
0.28 μg/ft3
0.31 μg/ft3
0.46 μg/ft3
0.84 μg/ft3
NO2
6.69 ppb
18.04 ppb
10.97 ppb
4.05 ppb
SO2
1.24 ppb
2.01 ppb
2.26 ppb
1.06 ppb
CO
0.11 ppb
0.14 ppb
0.15 ppb
0.11 ppb
O3
55.22 ppb
25.48 ppb
24.65 ppb
46.63 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
58
77
83
80
ละอองเกสร

ต้นไม้

2
1
1
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

1
1
1
1
PM10
0.72 μg/ft3
4.30 μg/ft3
2.35 μg/ft3
1.48 μg/ft3
PM25
0.46 μg/ft3
0.84 μg/ft3
0.79 μg/ft3
0.67 μg/ft3
NO2
10.97 ppb
4.05 ppb
6.16 ppb
17.28 ppb
SO2
2.26 ppb
1.06 ppb
3.52 ppb
3.22 ppb
CO
0.15 ppb
0.11 ppb
0.13 ppb
0.14 ppb
O3
24.65 ppb
46.63 ppb
61.26 ppb
34.2 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
70
56
60
67
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
1
1
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

1
1
1
1
PM10
1.34 μg/ft3
1.34 μg/ft3
1.73 μg/ft3
1.69 μg/ft3
PM25
0.59 μg/ft3
0.41 μg/ft3
0.52 μg/ft3
0.59 μg/ft3
NO2
9.6 ppb
7.78 ppb
7.55 ppb
13.05 ppb
SO2
2.1 ppb
2.51 ppb
1.84 ppb
1.66 ppb
CO
0.13 ppb
0.12 ppb
0.11 ppb
0.12 ppb
O3
26.1 ppb
53.09 ppb
46.56 ppb
28.09 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
66
63
0
0
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
1
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล

วัชพืช

0
0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล

หญ้า

0
1
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
PM10
1.50 μg/ft3
1.28 μg/ft3
N/A
N/A
PM25
0.51 μg/ft3
0.47 μg/ft3
N/A
N/A
NO2
7.47 ppb
3.54 ppb
N/A
N/A
SO2
1.51 ppb
1.13 ppb
N/A
N/A
CO
0.12 ppb
0.11 ppb
N/A
N/A
O3
27.98 ppb
54.05 ppb
N/A
N/A