ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
Modiin Ilit, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล
Lapid, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล
โมดิอินมักกาบบิมเร, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล
สถานที่ใกล้เคียง
Khirbat al Gharbi, อิสราเอล
Ash Shaykh Ahmad ash Shiltawi, อิสราเอล
Titora Height, อิสราเอล
ระบบเมตริก
เซลเซียส กิโลเมตร กม./ชม.
ระบบอิมพีเรียล
ฟาเรนไฮต์ ไมล์ ไมล์ต่อชั่วโมง
เวลา
เวลา 24 ชั่วโมง

คุณภาพอากาศใน Modiin Ilit Modiin Ilit, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

สารมลพิษใน Modiin Ilit, อิสราเอล

PM10
3.71 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
0.84 μg/ft3
NO2
1.69 ppb
SO2
0.38 ppb
CO
0.13 ppb
O3
43.69 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน Modiin Ilit, อิสราเอล

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน Modiin Ilit, อิสราเอล

จ. 20 พฤษภาคม
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
88
112
122
124
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
วันถัดไป
PM10
6.67 μg/ft3
10.07 μg/ft3
5.70 μg/ft3
10.10 μg/ft3
PM25
0.90 μg/ft3
1.28 μg/ft3
1.17 μg/ft3
1.18 μg/ft3
NO2
0.51 ppb
0.54 ppb
0.61 ppb
0.14 ppb
SO2
0.81 ppb
0.49 ppb
0.36 ppb
0.58 ppb
CO
0.11 ppb
0.11 ppb
0.11 ppb
0.11 ppb
O3
59.75 ppb
44.37 ppb
35.68 ppb
57.77 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
122
124
97
88
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
5.70 μg/ft3
10.10 μg/ft3
6.70 μg/ft3
3.55 μg/ft3
PM25
1.17 μg/ft3
1.18 μg/ft3
0.92 μg/ft3
0.80 μg/ft3
NO2
0.61 ppb
0.14 ppb
0.36 ppb
1.88 ppb
SO2
0.36 ppb
0.58 ppb
0.45 ppb
0.45 ppb
CO
0.11 ppb
0.11 ppb
0.11 ppb
0.11 ppb
O3
35.68 ppb
57.77 ppb
56.63 ppb
36.67 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
86
87
92
94
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
4.48 μg/ft3
6.49 μg/ft3
5.80 μg/ft3
7.01 μg/ft3
PM25
0.83 μg/ft3
0.90 μg/ft3
0.93 μg/ft3
1.03 μg/ft3
NO2
1.05 ppb
0.18 ppb
0.52 ppb
1.47 ppb
SO2
0.54 ppb
0.6 ppb
0.99 ppb
0.8 ppb
CO
0.11 ppb
0.11 ppb
0.11 ppb
0.11 ppb
O3
35.71 ppb
58.1 ppb
61.22 ppb
39.97 ppb