ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
Ashdod, เขตภาคใต้, อิสราเอล
กานยาฟน์, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล
Bnei Ayish, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล
สถานที่ใกล้เคียง
Yad Ha`pala MeMaroqo, อิสราเอล
Parq Alon, อิสราเอล
LeZekher HaNoflim BeDerekh MeEtiopia, อิสราเอล
ระบบเมตริก
เซลเซียส กิโลเมตร กม./ชม.
ระบบอิมพีเรียล
ฟาเรนไฮต์ ไมล์ ไมล์ต่อชั่วโมง
เวลา
เวลา 24 ชั่วโมง

คุณภาพอากาศใน Ashdod Ashdod, เขตภาคใต้, อิสราเอล

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

สารมลพิษใน Ashdod, อิสราเอล

PM10
N/A
PM25
มลพิษหลัก
N/A
NO2
N/A
SO2
N/A
CO
N/A
O3
N/A
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน Ashdod, อิสราเอล

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
1/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน Ashdod, อิสราเอล

พ. 17 กรกฎาคม
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
75
56
48
55
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

1
1
1
0
วันถัดไป
PM10
0.65 μg/ft3
0.56 μg/ft3
0.50 μg/ft3
0.65 μg/ft3
PM25
0.37 μg/ft3
0.34 μg/ft3
0.32 μg/ft3
0.38 μg/ft3
NO2
0.53 ppb
1.51 ppb
1.22 ppb
0.41 ppb
SO2
1.01 ppb
1.04 ppb
0.96 ppb
1.19 ppb
CO
0.15 ppb
0.15 ppb
0.14 ppb
0.13 ppb
O3
63.02 ppb
49.57 ppb
41.19 ppb
61.33 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
48
55
73
56
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

1
0
0
1
PM10
0.50 μg/ft3
0.65 μg/ft3
0.78 μg/ft3
0.64 μg/ft3
PM25
0.32 μg/ft3
0.38 μg/ft3
0.44 μg/ft3
0.37 μg/ft3
NO2
1.22 ppb
0.41 ppb
0.5 ppb
1.22 ppb
SO2
0.96 ppb
1.19 ppb
1.09 ppb
1.07 ppb
CO
0.14 ppb
0.13 ppb
0.14 ppb
0.14 ppb
O3
41.19 ppb
61.33 ppb
61.56 ppb
50.59 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
47
49
52
47
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
1
0
0

หญ้า

1
1
0
1
PM10
0.52 μg/ft3
0.60 μg/ft3
0.60 μg/ft3
0.52 μg/ft3
PM25
0.31 μg/ft3
0.33 μg/ft3
0.33 μg/ft3
0.30 μg/ft3
NO2
1.6 ppb
0.38 ppb
0.47 ppb
1.46 ppb
SO2
0.85 ppb
1.06 ppb
0.72 ppb
0.82 ppb
CO
0.13 ppb
0.12 ppb
0.12 ppb
0.13 ppb
O3
33.88 ppb
57.15 ppb
52.75 ppb
46.38 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
44
0
0
0
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล

วัชพืช

1
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล

หญ้า

1
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
PM10
0.51 μg/ft3
N/A
N/A
N/A
PM25
0.30 μg/ft3
N/A
N/A
N/A
NO2
1.68 ppb
N/A
N/A
N/A
SO2
0.87 ppb
N/A
N/A
N/A
CO
0.13 ppb
N/A
N/A
N/A
O3
34.31 ppb
N/A
N/A
N/A