ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
ลีฮาวิม, เขตภาคใต้, อิสราเอล
ราฮัท, เขตภาคใต้, อิสราเอล
Beersheba, เขตภาคใต้, อิสราเอล
สถานที่ใกล้เคียง
Har Lehavim, อิสราเอล
Shmurat Lahav Darom, อิสราเอล
Shmurat Lahav Tsafon, อิสราเอล
ระบบเมตริก
เซลเซียส กิโลเมตร กม./ชม.
ระบบอิมพีเรียล
ฟาเรนไฮต์ ไมล์ ไมล์ต่อชั่วโมง
เวลา
เวลา 24 ชั่วโมง

คุณภาพอากาศใน ลีฮาวิม ลีฮาวิม, เขตภาคใต้, อิสราเอล

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

สารมลพิษใน ลีฮาวิม, อิสราเอล

PM10
2.37 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
0.29 μg/ft3
NO2
10.13 ppb
SO2
2.63 ppb
CO
0.13 ppb
O3
31.81 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน ลีฮาวิม, อิสราเอล

ต้นไม้
1/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
1/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน ลีฮาวิม, อิสราเอล

ศ. 17 พฤษภาคม
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
40
58
51
61
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
1
2
1

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

1
1
0
1
วันถัดไป
PM10
1.87 μg/ft3
1.42 μg/ft3
2.05 μg/ft3
2.90 μg/ft3
PM25
0.25 μg/ft3
0.50 μg/ft3
0.36 μg/ft3
0.52 μg/ft3
NO2
8.2 ppb
34.69 ppb
20.21 ppb
6.23 ppb
SO2
1.44 ppb
3.45 ppb
2.34 ppb
2.78 ppb
CO
0.12 ppb
0.19 ppb
0.15 ppb
0.12 ppb
O3
39.43 ppb
0.41 ppb
8.25 ppb
46.64 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
51
61
79
78
ละอองเกสร

ต้นไม้

2
1
1
1

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
1
1
0
PM10
2.05 μg/ft3
2.90 μg/ft3
3.42 μg/ft3
3.36 μg/ft3
PM25
0.36 μg/ft3
0.52 μg/ft3
0.73 μg/ft3
0.77 μg/ft3
NO2
20.21 ppb
6.23 ppb
7.94 ppb
26.84 ppb
SO2
2.34 ppb
2.78 ppb
2.37 ppb
3.04 ppb
CO
0.15 ppb
0.12 ppb
0.11 ppb
0.15 ppb
O3
8.25 ppb
46.64 ppb
45.14 ppb
11.31 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
100
97
89
88
ละอองเกสร

ต้นไม้

2
1
1
1

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

1
1
1
1
PM10
4.77 μg/ft3
3.72 μg/ft3
2.85 μg/ft3
1.75 μg/ft3
PM25
1.05 μg/ft3
0.88 μg/ft3
0.82 μg/ft3
0.88 μg/ft3
NO2
16.06 ppb
7.23 ppb
7.44 ppb
29.32 ppb
SO2
2.31 ppb
2.23 ppb
1.44 ppb
3.05 ppb
CO
0.14 ppb
0.12 ppb
0.12 ppb
0.18 ppb
O3
11.12 ppb
40.57 ppb
39.93 ppb
3.5 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
90
0
0
0
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล

วัชพืช

0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล

หญ้า

1
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
PM10
2.82 μg/ft3
N/A
N/A
N/A
PM25
0.90 μg/ft3
N/A
N/A
N/A
NO2
21.02 ppb
N/A
N/A
N/A
SO2
2.96 ppb
N/A
N/A
N/A
CO
0.15 ppb
N/A
N/A
N/A
O3
10.69 ppb
N/A
N/A
N/A