ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
รามลา, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล
Lod, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล
เนสซีโอน่า, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล
สถานที่ใกล้เคียง
Shmurat Sal`ei Oligoqen, อิสราเอล
Shmurat Brekhat Rehovot, อิสราเอล
Shmurat Shitta Malbina Yashresh, อิสราเอล
ระบบเมตริก
เซลเซียส กิโลเมตร กม./ชม.
ระบบอิมพีเรียล
ฟาเรนไฮต์ ไมล์ ไมล์ต่อชั่วโมง
เวลา
เวลา 24 ชั่วโมง

คุณภาพอากาศใน รามลา รามลา, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

สารมลพิษใน รามลา, อิสราเอล

PM10
1.16 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
0.56 μg/ft3
NO2
0.63 ppb
SO2
0.81 ppb
CO
0.13 ppb
O3
55 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน รามลา, อิสราเอล

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
1/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน รามลา, อิสราเอล

จ. 27 พฤษภาคม
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
46
49
59
49
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
1
1
1

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
1
1
1
PM10
0.56 μg/ft3
0.42 μg/ft3
0.42 μg/ft3
0.52 μg/ft3
PM25
0.29 μg/ft3
0.22 μg/ft3
0.21 μg/ft3
0.26 μg/ft3
NO2
0.9 ppb
0.31 ppb
0.38 ppb
1.44 ppb
SO2
0.63 ppb
0.38 ppb
0.31 ppb
0.9 ppb
CO
0.12 ppb
0.11 ppb
0.11 ppb
0.12 ppb
O3
47.53 ppb
56.58 ppb
56.36 ppb
49.17 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
43
0
0
0
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล

วัชพืช

0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล

หญ้า

1
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
PM10
0.53 μg/ft3
N/A
N/A
N/A
PM25
0.29 μg/ft3
N/A
N/A
N/A
NO2
2.61 ppb
N/A
N/A
N/A
SO2
1.51 ppb
N/A
N/A
N/A
CO
0.14 ppb
N/A
N/A
N/A
O3
40.97 ppb
N/A
N/A
N/A