ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
เอทไทอิบะ, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล
Qalansuwa, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล
Tirah, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล
สถานที่ใกล้เคียง
Gan Le'ummi Tsur Natan, อิสราเอล
Tnuvot, อิสราเอล
Gan Le'ummi Eyal, อิสราเอล
ระบบเมตริก
เซลเซียส กิโลเมตร กม./ชม.
ระบบอิมพีเรียล
ฟาเรนไฮต์ ไมล์ ไมล์ต่อชั่วโมง
เวลา
เวลา 24 ชั่วโมง

คุณภาพอากาศใน เอทไทอิบะ เอทไทอิบะ, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

สารมลพิษใน เอทไทอิบะ, อิสราเอล

PM10
0.72 μg/ft3
PM25
0.30 μg/ft3
NO2
0.63 ppb
SO2
2.31 ppb
CO
0.13 ppb
O3
มลพิษหลัก
57.81 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน เอทไทอิบะ, อิสราเอล

ต้นไม้
1/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน เอทไทอิบะ, อิสราเอล

พฤ. 11 เมษายน
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
64
75
70
51
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
1
1
1

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

1
0
0
1
PM10
0.94 μg/ft3
1.20 μg/ft3
0.78 μg/ft3
0.58 μg/ft3
PM25
0.54 μg/ft3
0.66 μg/ft3
0.42 μg/ft3
0.35 μg/ft3
NO2
3.57 ppb
1 ppb
0.99 ppb
5.45 ppb
SO2
4.48 ppb
6.55 ppb
2.88 ppb
2.31 ppb
CO
0.15 ppb
0.15 ppb
0.13 ppb
0.13 ppb
O3
27.72 ppb
59.5 ppb
58.24 ppb
33.48 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
64
58
57
59
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
1
1
1

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

1
1
1
1
PM10
0.86 μg/ft3
0.94 μg/ft3
0.82 μg/ft3
0.81 μg/ft3
PM25
0.52 μg/ft3
0.44 μg/ft3
0.46 μg/ft3
0.49 μg/ft3
NO2
2.81 ppb
0.7 ppb
2.04 ppb
6.95 ppb
SO2
0.58 ppb
0.71 ppb
1.11 ppb
2.33 ppb
CO
0.13 ppb
0.12 ppb
0.13 ppb
0.14 ppb
O3
28.1 ppb
53.68 ppb
52.99 ppb
33.82 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
80
57
0
0
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
1
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล

วัชพืช

0
0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล

หญ้า

1
1
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
PM10
1.25 μg/ft3
0.78 μg/ft3
N/A
N/A
PM25
0.76 μg/ft3
0.35 μg/ft3
N/A
N/A
NO2
3.1 ppb
0.36 ppb
N/A
N/A
SO2
1.09 ppb
1.25 ppb
N/A
N/A
CO
0.13 ppb
0.12 ppb
N/A
N/A
O3
26.74 ppb
55.31 ppb
N/A
N/A