Các địa điểm lân cận
Beersheba, Quận phía Nam, Người israel
Lehavim, Quận phía Nam, Người israel
Rahat, Quận phía Nam, Người israel
Những nơi gần đó
Parq Be'er Sheva`, Người israel
Beer-Sheva, Người israel
Har Na`im, Người israel

Chất lượng Không khí ở Beersheba, Quận phía Nam, Người israel

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

Chất gây ô nhiễm ở Beersheba, Người israel

PM10
2.03 μg/ft3
PM25
Chất gây ô nhiễm chính
0.45 μg/ft3
NO2
1.81 ppb
SO2
1.88 ppb
CO
0.13 ppb
O3
48 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Beersheba, Người israel

Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Beersheba, Người israel

Th 2, 15 tháng 4
SángTrưaChiềuTối
Ngày tiếp theo
Ngày tiếp theo
AQI
69
67
67
81
Ngày tiếp theo
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
Ngày tiếp theo
PM10
2.45 μg/ft3
2.22 μg/ft3
3.30 μg/ft3
3.42 μg/ft3
PM25
0.58 μg/ft3
0.52 μg/ft3
0.62 μg/ft3
0.79 μg/ft3
NO2
1.83 ppb
0.65 ppb
1.84 ppb
2.78 ppb
SO2
4.96 ppb
3.88 ppb
2.72 ppb
4.03 ppb
CO
0.12 ppb
0.11 ppb
0.13 ppb
0.13 ppb
O3
56.13 ppb
49.4 ppb
55.63 ppb
59.11 ppb
AQI
67
67
81
85
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
PM10
2.22 μg/ft3
3.30 μg/ft3
3.42 μg/ft3
3.00 μg/ft3
PM25
0.52 μg/ft3
0.62 μg/ft3
0.79 μg/ft3
0.81 μg/ft3
NO2
0.65 ppb
1.84 ppb
2.78 ppb
2.09 ppb
SO2
3.88 ppb
2.72 ppb
4.03 ppb
3.32 ppb
CO
0.11 ppb
0.13 ppb
0.13 ppb
0.13 ppb
O3
49.4 ppb
55.63 ppb
59.11 ppb
49.27 ppb
AQI
77
83
79
56
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
PM10
2.64 μg/ft3
2.83 μg/ft3
2.25 μg/ft3
1.74 μg/ft3
PM25
0.69 μg/ft3
0.78 μg/ft3
0.66 μg/ft3
0.37 μg/ft3
NO2
0.17 ppb
0.2 ppb
1.98 ppb
0.4 ppb
SO2
0.36 ppb
0.96 ppb
1.13 ppb
0.7 ppb
CO
0.11 ppb
0.12 ppb
0.12 ppb
0.1 ppb
O3
43.35 ppb
57.73 ppb
53.35 ppb
46.79 ppb