Các địa điểm lân cận
Mitzpe Ramon, Quận phía Nam, Người israel
Midreshet Ben-Gurion, Quận phía Nam, Người israel
Yeroham, Quận phía Nam, Người israel
Những nơi gần đó
Mitzpe Ramon Airport, Người israel
Har Arikha, Người israel
Giv`at Shen, Người israel