Các địa điểm lân cận
Al Khinzīrah, Chính quyền Karak, Jordan
Al Mazār al Janūbī, Chính quyền Karak, Jordan
‘Ayy, Chính quyền Karak, Jordan
Những nơi gần đó
Masjid al Muwahhidin, Jordan
Jabal Khinzirah, Jordan
Rujm ar Ra's, Jordan

Chất lượng Không khí ở Al Khinzīrah, Chính quyền Karak, Jordan

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

Chất gây ô nhiễm ở Al Khinzīrah, Jordan

PM10
0.53 μg/ft3
PM25
Chất gây ô nhiễm chính
0.32 μg/ft3
NO2
13.88 ppb
SO2
5.5 ppb
CO
0.13 ppb
O3
27.19 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Al Khinzīrah, Jordan

Cây
1/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Al Khinzīrah, Jordan

Th 6, 17 tháng 5
SángTrưaChiềuTối
AQI
47
69
109
72
Phấn hoa

Cây

1
1
1
1

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
PM10
1.09 μg/ft3
7.09 μg/ft3
9.99 μg/ft3
1.51 μg/ft3
PM25
0.31 μg/ft3
0.72 μg/ft3
1.10 μg/ft3
0.56 μg/ft3
NO2
8.42 ppb
1.51 ppb
2.03 ppb
11.79 ppb
SO2
6.9 ppb
2.65 ppb
1.49 ppb
7.07 ppb
CO
0.12 ppb
0.11 ppb
0.11 ppb
0.13 ppb
O3
31.71 ppb
57.25 ppb
55.83 ppb
30.69 ppb
AQI
57
71
107
99
Phấn hoa

Cây

1
2
2
2

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
PM10
2.05 μg/ft3
6.29 μg/ft3
8.36 μg/ft3
2.06 μg/ft3
PM25
0.43 μg/ft3
0.73 μg/ft3
1.11 μg/ft3
0.87 μg/ft3
NO2
7.59 ppb
1.61 ppb
2.02 ppb
11.11 ppb
SO2
6.8 ppb
3.42 ppb
1.75 ppb
5.79 ppb
CO
0.12 ppb
0.11 ppb
0.11 ppb
0.13 ppb
O3
30.47 ppb
55.26 ppb
56.48 ppb
26.47 ppb
AQI
81
95
110
95
Phấn hoa

Cây

2
1
1
2

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
PM10
4.09 μg/ft3
5.88 μg/ft3
7.52 μg/ft3
1.45 μg/ft3
PM25
0.79 μg/ft3
0.94 μg/ft3
1.11 μg/ft3
0.81 μg/ft3
NO2
8.02 ppb
1.62 ppb
2.14 ppb
10.9 ppb
SO2
6.48 ppb
3.11 ppb
1.52 ppb
6.4 ppb
CO
0.12 ppb
0.11 ppb
0.11 ppb
0.13 ppb
O3
26.9 ppb
57.78 ppb
55.8 ppb
32.25 ppb