Các địa điểm lân cận
En Boqeq, Quận phía Nam, Người israel
Arad, Quận phía Nam, Người israel
Safi, Chính quyền Karak, Jordan
Những nơi gần đó
Min'hat Hashnayim Airfield, Người israel
Har Hemar, Người israel
Har Parsa, Người israel

Chất lượng Không khí ở En Boqeq, Quận phía Nam, Người israel

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

Chất gây ô nhiễm ở En Boqeq, Người israel

PM10
0.66 μg/ft3
PM25
Chất gây ô nhiễm chính
0.23 μg/ft3
NO2
9.38 ppb
SO2
3.38 ppb
CO
0.19 ppb
O3
30.19 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở En Boqeq, Người israel

Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
1/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở En Boqeq, Người israel

Th 7, 20 tháng 7
SángTrưaChiềuTối
AQI
51
68
99
55
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

1
1
1
1

Cỏ

1
1
1
1
PM10
0.56 μg/ft3
1.32 μg/ft3
2.60 μg/ft3
0.74 μg/ft3
PM25
0.34 μg/ft3
0.25 μg/ft3
0.46 μg/ft3
0.40 μg/ft3
NO2
7.65 ppb
0.94 ppb
1.47 ppb
6.67 ppb
SO2
4.51 ppb
1.29 ppb
1.35 ppb
3.65 ppb
CO
0.16 ppb
0.14 ppb
0.14 ppb
0.15 ppb
O3
27.15 ppb
65.22 ppb
68.3 ppb
40.4 ppb
AQI
54
84
91
56
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

1
1
1
0

Cỏ

1
1
1
1
PM10
0.65 μg/ft3
2.19 μg/ft3
2.92 μg/ft3
0.93 μg/ft3
PM25
0.38 μg/ft3
0.55 μg/ft3
0.45 μg/ft3
0.40 μg/ft3
NO2
8.86 ppb
1.07 ppb
1.44 ppb
6.36 ppb
SO2
4.61 ppb
1.57 ppb
0.92 ppb
2.97 ppb
CO
0.16 ppb
0.16 ppb
0.14 ppb
0.15 ppb
O3
27.85 ppb
72.49 ppb
62.18 ppb
36.79 ppb