Các địa điểm lân cận
Ramat Gan, Khu trung tâm, Người israel
Givatayim, Khu trung tâm, Người israel
Bnei Brak, Khu trung tâm, Người israel
Những nơi gần đó
Gan Sha'ul, Người israel
Gan Yehuda, Người israel
Gan Nili, Người israel

Chất lượng Không khí ở Ramat Gan, Khu trung tâm, Người israel

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

Chất gây ô nhiễm ở Ramat Gan, Người israel

PM10
0.94 μg/ft3
PM25
Chất gây ô nhiễm chính
0.48 μg/ft3
NO2
0.38 ppb
SO2
0.63 ppb
CO
0.13 ppb
O3
58.69 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Ramat Gan, Người israel

Cây
1/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
1/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Ramat Gan, Người israel

Th 5, 23 tháng 5
SángTrưaChiềuTối
Ngày tiếp theo
Ngày tiếp theo
AQI
69
60
45
44
Ngày tiếp theo
Phấn hoa

Cây

1
2
5
1

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

3
3
2
3
Ngày tiếp theo
PM10
0.91 μg/ft3
0.71 μg/ft3
0.36 μg/ft3
0.48 μg/ft3
PM25
0.42 μg/ft3
0.38 μg/ft3
0.22 μg/ft3
0.25 μg/ft3
NO2
0.33 ppb
0.6 ppb
0.52 ppb
0.26 ppb
SO2
0.71 ppb
0.99 ppb
0.58 ppb
0.28 ppb
CO
0.11 ppb
0.12 ppb
0.12 ppb
0.12 ppb
O3
59.16 ppb
54.66 ppb
44.55 ppb
52.32 ppb
AQI
45
44
51
46
Phấn hoa

Cây

5
1
1
3

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

2
3
4
4
PM10
0.36 μg/ft3
0.48 μg/ft3
0.49 μg/ft3
0.44 μg/ft3
PM25
0.22 μg/ft3
0.25 μg/ft3
0.23 μg/ft3
0.24 μg/ft3
NO2
0.52 ppb
0.26 ppb
0.38 ppb
1.04 ppb
SO2
0.58 ppb
0.28 ppb
0.38 ppb
0.53 ppb
CO
0.12 ppb
0.12 ppb
0.12 ppb
0.12 ppb
O3
44.55 ppb
52.32 ppb
55.8 ppb
45.02 ppb
AQI
39
51
62
49
Phấn hoa

Cây

5
3
1
2

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

3
3
3
2
PM10
0.54 μg/ft3
0.51 μg/ft3
0.51 μg/ft3
0.44 μg/ft3
PM25
0.25 μg/ft3
0.25 μg/ft3
0.27 μg/ft3
0.24 μg/ft3
NO2
0.7 ppb
0.21 ppb
0.29 ppb
0.6 ppb
SO2
0.49 ppb
0.67 ppb
0.73 ppb
0.68 ppb
CO
0.12 ppb
0.12 ppb
0.12 ppb
0.12 ppb
O3
41.09 ppb
57.98 ppb
56.43 ppb
48.49 ppb
AQI
36
0
0
0
Phấn hoa

Cây

2
-
Không có
-
Không có
-
Không có

Cỏ dại

0
-
Không có
-
Không có
-
Không có

Cỏ

2
-
Không có
-
Không có
-
Không có
PM10
0.38 μg/ft3
N/A
N/A
N/A
PM25
0.22 μg/ft3
N/A
N/A
N/A
NO2
1.12 ppb
N/A
N/A
N/A
SO2
0.56 ppb
N/A
N/A
N/A
CO
0.12 ppb
N/A
N/A
N/A
O3
35.66 ppb
N/A
N/A
N/A