Các địa điểm lân cận
Hod HaSharon, Khu trung tâm, Người israel
Kfar Saba, Khu trung tâm, Người israel
Raanana, Khu trung tâm, Người israel
Những nơi gần đó
Sportan Hod HaSharon, Người israel
Parq Arba` Ha`Onot, Người israel
Kefar HaNo`ar HaOnim, Người israel
EXTREME HIGH TEMP
XEM TẤT CẢ

Chất lượng Không khí ở Hod HaSharon, Khu trung tâm, Người israel

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

Chất gây ô nhiễm ở Hod HaSharon, Người israel

PM10
0.74 μg/ft3
PM25
Chất gây ô nhiễm chính
0.37 μg/ft3
NO2
1.69 ppb
SO2
0.69 ppb
CO
0.13 ppb
O3
53.81 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Hod HaSharon, Người israel

Cây
0/5
012345
Cỏ dại
1/5
012345
Cỏ
1/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Hod HaSharon, Người israel

Th 7, 20 tháng 7
SángTrưaChiềuTối
Ngày tiếp theo
Ngày tiếp theo
AQI
67
67
65
56
Ngày tiếp theo
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

1
0
0
0

Cỏ

1
1
0
1
Ngày tiếp theo
PM10
0.69 μg/ft3
1.08 μg/ft3
0.83 μg/ft3
0.64 μg/ft3
PM25
0.39 μg/ft3
0.64 μg/ft3
0.50 μg/ft3
0.37 μg/ft3
NO2
5.46 ppb
28.82 ppb
8.04 ppb
3.09 ppb
SO2
1.22 ppb
2.59 ppb
1.7 ppb
1.26 ppb
CO
0.16 ppb
0.21 ppb
0.16 ppb
0.14 ppb
O3
57.89 ppb
18.33 ppb
32.03 ppb
58.25 ppb
AQI
65
56
48
59
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
1
1
1
PM10
0.83 μg/ft3
0.64 μg/ft3
0.50 μg/ft3
0.85 μg/ft3
PM25
0.50 μg/ft3
0.37 μg/ft3
0.29 μg/ft3
0.50 μg/ft3
NO2
8.04 ppb
3.09 ppb
4.37 ppb
28.59 ppb
SO2
1.7 ppb
1.26 ppb
1.12 ppb
2.5 ppb
CO
0.16 ppb
0.14 ppb
0.13 ppb
0.18 ppb
O3
32.03 ppb
58.25 ppb
46.3 ppb
8.63 ppb
AQI
53
51
59
55
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
0
1
0

Cỏ

0
1
1
1
PM10
0.57 μg/ft3
0.59 μg/ft3
0.59 μg/ft3
0.79 μg/ft3
PM25
0.36 μg/ft3
0.34 μg/ft3
0.32 μg/ft3
0.46 μg/ft3
NO2
11.63 ppb
3.25 ppb
4.66 ppb
21.98 ppb
SO2
2.02 ppb
1.38 ppb
1.15 ppb
2.11 ppb
CO
0.14 ppb
0.15 ppb
0.14 ppb
0.17 ppb
O3
20.67 ppb
56.43 ppb
52.39 ppb
21.01 ppb
AQI
54
60
0
0
Phấn hoa

Cây

0
0
-
Không có
-
Không có

Cỏ dại

1
0
-
Không có
-
Không có

Cỏ

1
0
-
Không có
-
Không có
PM10
0.71 μg/ft3
0.80 μg/ft3
N/A
N/A
PM25
0.40 μg/ft3
0.44 μg/ft3
N/A
N/A
NO2
4.46 ppb
2.54 ppb
N/A
N/A
SO2
0.97 ppb
1.15 ppb
N/A
N/A
CO
0.16 ppb
0.16 ppb
N/A
N/A
O3
38.15 ppb
58.99 ppb
N/A
N/A