Các địa điểm lân cận
Givat Shmuel, Khu trung tâm, Người israel
Bnei Brak, Khu trung tâm, Người israel
Ganei Tikva, Khu trung tâm, Người israel
Những nơi gần đó
Parq Dawid, Người israel
Gan Yakir, Người israel
Gan Herut, Người israel
EXTREME HIGH TEMP
XEM TẤT CẢ

Chất lượng Không khí ở Givat Shmuel, Khu trung tâm, Người israel

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

Chất gây ô nhiễm ở Givat Shmuel, Người israel

PM10
0.73 μg/ft3
PM25
Chất gây ô nhiễm chính
0.35 μg/ft3
NO2
2.38 ppb
SO2
0.81 ppb
CO
0.19 ppb
O3
62.38 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Givat Shmuel, Người israel

Cây
0/5
012345
Cỏ dại
1/5
012345
Cỏ
1/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Givat Shmuel, Người israel

Th 2, 22 tháng 7
SángTrưaChiềuTối
Ngày tiếp theo
Ngày tiếp theo
AQI
49
58
48
53
Ngày tiếp theo
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
1
0
1

Cỏ

1
1
1
1
Ngày tiếp theo
PM10
0.51 μg/ft3
0.84 μg/ft3
0.57 μg/ft3
0.75 μg/ft3
PM25
0.26 μg/ft3
0.48 μg/ft3
0.31 μg/ft3
0.39 μg/ft3
NO2
4.54 ppb
31.02 ppb
5.22 ppb
2.51 ppb
SO2
0.85 ppb
2.52 ppb
1.32 ppb
0.95 ppb
CO
0.14 ppb
0.19 ppb
0.15 ppb
0.16 ppb
O3
49.16 ppb
9.29 ppb
36.13 ppb
57.09 ppb
AQI
48
53
50
53
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
1
1
0

Cỏ

1
1
1
1
PM10
0.57 μg/ft3
0.75 μg/ft3
0.54 μg/ft3
0.73 μg/ft3
PM25
0.31 μg/ft3
0.39 μg/ft3
0.28 μg/ft3
0.41 μg/ft3
NO2
5.22 ppb
2.51 ppb
4.52 ppb
25.64 ppb
SO2
1.32 ppb
0.95 ppb
0.85 ppb
2.25 ppb
CO
0.15 ppb
0.16 ppb
0.13 ppb
0.17 ppb
O3
36.13 ppb
57.09 ppb
48.68 ppb
13.91 ppb
AQI
53
55
52
56
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
1
0
1

Cỏ

1
1
1
1
PM10
0.68 μg/ft3
0.75 μg/ft3
0.68 μg/ft3
0.90 μg/ft3
PM25
0.38 μg/ft3
0.38 μg/ft3
0.28 μg/ft3
0.48 μg/ft3
NO2
6.66 ppb
2.7 ppb
4.54 ppb
28.69 ppb
SO2
1.49 ppb
1.11 ppb
0.87 ppb
2.61 ppb
CO
0.14 ppb
0.15 ppb
0.13 ppb
0.19 ppb
O3
32.97 ppb
59.82 ppb
48.24 ppb
8.32 ppb
AQI
54
65
0
0
Phấn hoa

Cây

0
0
-
Không có
-
Không có

Cỏ dại

0
1
-
Không có
-
Không có

Cỏ

0
1
-
Không có
-
Không có
PM10
0.90 μg/ft3
0.70 μg/ft3
N/A
N/A
PM25
0.40 μg/ft3
0.37 μg/ft3
N/A
N/A
NO2
10.09 ppb
2.07 ppb
N/A
N/A
SO2
1.83 ppb
0.86 ppb
N/A
N/A
CO
0.15 ppb
0.14 ppb
N/A
N/A
O3
25.53 ppb
63.53 ppb
N/A
N/A