Các địa điểm lân cận
Kefar Habad, Khu trung tâm, Người israel
Đặt cược Dagan, Khu trung tâm, Người israel
Hoặc Yehuda, Khu trung tâm, Người israel
Những nơi gần đó
Ben Gurion Airport, Người israel
Gan Le'ummi Sahna Lod, Người israel
Shmurat Teva` Safari, Người israel

Chất lượng Không khí ở Kefar Habad, Khu trung tâm, Người israel

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

Chất gây ô nhiễm ở Kefar Habad, Người israel

PM10
N/A
PM25
Chất gây ô nhiễm chính
N/A
NO2
N/A
SO2
N/A
CO
N/A
O3
N/A
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Kefar Habad, Người israel

Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
1/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Kefar Habad, Người israel

Th 4, 17 tháng 7
SángTrưaChiềuTối
Ngày tiếp theo
Ngày tiếp theo
AQI
75
56
48
55
Ngày tiếp theo
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

1
1
1
0
Ngày tiếp theo
PM10
0.65 μg/ft3
0.56 μg/ft3
0.50 μg/ft3
0.65 μg/ft3
PM25
0.37 μg/ft3
0.34 μg/ft3
0.32 μg/ft3
0.38 μg/ft3
NO2
0.53 ppb
1.51 ppb
1.22 ppb
0.41 ppb
SO2
1.01 ppb
1.04 ppb
0.96 ppb
1.19 ppb
CO
0.15 ppb
0.15 ppb
0.14 ppb
0.13 ppb
O3
63.02 ppb
49.57 ppb
41.19 ppb
61.33 ppb
AQI
48
55
73
56
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

1
0
0
1
PM10
0.50 μg/ft3
0.65 μg/ft3
0.78 μg/ft3
0.64 μg/ft3
PM25
0.32 μg/ft3
0.38 μg/ft3
0.44 μg/ft3
0.37 μg/ft3
NO2
1.22 ppb
0.41 ppb
0.5 ppb
1.22 ppb
SO2
0.96 ppb
1.19 ppb
1.09 ppb
1.07 ppb
CO
0.14 ppb
0.13 ppb
0.14 ppb
0.14 ppb
O3
41.19 ppb
61.33 ppb
61.56 ppb
50.59 ppb
AQI
47
49
52
47
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
1
0
0

Cỏ

1
1
0
1
PM10
0.52 μg/ft3
0.60 μg/ft3
0.60 μg/ft3
0.52 μg/ft3
PM25
0.31 μg/ft3
0.33 μg/ft3
0.33 μg/ft3
0.30 μg/ft3
NO2
1.6 ppb
0.38 ppb
0.47 ppb
1.46 ppb
SO2
0.85 ppb
1.06 ppb
0.72 ppb
0.82 ppb
CO
0.13 ppb
0.12 ppb
0.12 ppb
0.13 ppb
O3
33.88 ppb
57.15 ppb
52.75 ppb
46.38 ppb
AQI
44
0
0
0
Phấn hoa

Cây

0
-
Không có
-
Không có
-
Không có

Cỏ dại

1
-
Không có
-
Không có
-
Không có

Cỏ

1
-
Không có
-
Không có
-
Không có
PM10
0.51 μg/ft3
N/A
N/A
N/A
PM25
0.30 μg/ft3
N/A
N/A
N/A
NO2
1.68 ppb
N/A
N/A
N/A
SO2
0.87 ppb
N/A
N/A
N/A
CO
0.13 ppb
N/A
N/A
N/A
O3
34.31 ppb
N/A
N/A
N/A