Các địa điểm lân cận
Jerusalem, Khu trung tâm, Người israel
Mevasseret Ziyyon, Khu trung tâm, Người israel
Har Adar, Khu trung tâm, Người israel
Những nơi gần đó
Minzar HaMazleva, Người israel
Muristan, Người israel
al-Aqsa, Người israel

Chất lượng Không khí ở Jerusalem, Khu trung tâm, Người israel

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

Chất gây ô nhiễm ở Jerusalem, Người israel

PM10
4.24 μg/ft3
PM25
2.30 μg/ft3
NO2
22 ppb
SO2
42.5 ppb
CO
12.5 ppb
O3
Chất gây ô nhiễm chính
225.31 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Jerusalem, Người israel

Cây
1/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
1/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Jerusalem, Người israel

Th 6, 19 tháng 4
SángTrưaChiềuTối
Ngày tiếp theo
Ngày tiếp theo
AQI
69
62
70
49
Ngày tiếp theo
Phấn hoa

Cây

1
1
2
1

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

1
1
1
1
Ngày tiếp theo
PM10
0.72 μg/ft3
0.97 μg/ft3
0.96 μg/ft3
0.57 μg/ft3
PM25
0.38 μg/ft3
0.59 μg/ft3
0.58 μg/ft3
0.30 μg/ft3
NO2
2.46 ppb
9.6 ppb
10.73 ppb
4.34 ppb
SO2
9.33 ppb
12.98 ppb
14.24 ppb
15.94 ppb
CO
0.14 ppb
0.26 ppb
0.23 ppb
0.15 ppb
O3
57.49 ppb
29.91 ppb
16.81 ppb
53.97 ppb
AQI
70
49
56
56
Phấn hoa

Cây

2
1
1
1

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

1
1
1
0
PM10
0.96 μg/ft3
0.57 μg/ft3
0.66 μg/ft3
0.72 μg/ft3
PM25
0.58 μg/ft3
0.30 μg/ft3
0.35 μg/ft3
0.45 μg/ft3
NO2
10.73 ppb
4.34 ppb
4.08 ppb
9.81 ppb
SO2
14.24 ppb
15.94 ppb
12.68 ppb
10.33 ppb
CO
0.23 ppb
0.15 ppb
0.15 ppb
0.26 ppb
O3
16.81 ppb
53.97 ppb
54.9 ppb
29.64 ppb
AQI
49
56
0
0
Phấn hoa

Cây

5
1
-
Không có
-
Không có

Cỏ dại

0
0
-
Không có
-
Không có

Cỏ

1
1
-
Không có
-
Không có
PM10
0.66 μg/ft3
1.06 μg/ft3
N/A
N/A
PM25
0.29 μg/ft3
0.39 μg/ft3
N/A
N/A
NO2
5.8 ppb
2.46 ppb
N/A
N/A
SO2
5.02 ppb
7.75 ppb
N/A
N/A
CO
0.17 ppb
0.15 ppb
N/A
N/A
O3
22.49 ppb
61.94 ppb
N/A
N/A