Các địa điểm lân cận
Jerusalem, Khu trung tâm, Người israel
Mevasseret Ziyyon, Khu trung tâm, Người israel
Har Adar, Khu trung tâm, Người israel
Những nơi gần đó
Minzar HaMazleva, Người israel
Muristan, Người israel
al-Aqsa, Người israel

Chất lượng Không khí ở Jerusalem, Khu trung tâm, Người israel

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

Chất gây ô nhiễm ở Jerusalem, Người israel

PM10
2.28 μg/ft3
PM25
Chất gây ô nhiễm chính
0.90 μg/ft3
NO2
18.31 ppb
SO2
8.5 ppb
CO
7.13 ppb
O3
36.38 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Jerusalem, Người israel

Cây
1/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
1/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Jerusalem, Người israel

Th 4, 22 tháng 5
SángTrưaChiềuTối
Ngày tiếp theo
Ngày tiếp theo
AQI
66
51
56
60
Ngày tiếp theo
Phấn hoa

Cây

1
0
1
1

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

1
1
1
0
Ngày tiếp theo
PM10
0.80 μg/ft3
0.73 μg/ft3
0.80 μg/ft3
0.94 μg/ft3
PM25
0.37 μg/ft3
0.37 μg/ft3
0.44 μg/ft3
0.47 μg/ft3
NO2
2.77 ppb
4.38 ppb
4.57 ppb
1.48 ppb
SO2
0.99 ppb
1.13 ppb
1.1 ppb
1.07 ppb
CO
0.11 ppb
0.12 ppb
0.12 ppb
0.12 ppb
O3
55.39 ppb
48.21 ppb
42.66 ppb
59.38 ppb
AQI
56
60
60
56
Phấn hoa

Cây

1
1
1
1

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

1
0
1
1
PM10
0.80 μg/ft3
0.94 μg/ft3
0.82 μg/ft3
0.65 μg/ft3
PM25
0.44 μg/ft3
0.47 μg/ft3
0.43 μg/ft3
0.41 μg/ft3
NO2
4.57 ppb
1.48 ppb
3.51 ppb
20.01 ppb
SO2
1.1 ppb
1.07 ppb
1.21 ppb
1.93 ppb
CO
0.12 ppb
0.12 ppb
0.12 ppb
0.15 ppb
O3
42.66 ppb
59.38 ppb
53.15 ppb
21.52 ppb
AQI
62
60
84
56
Phấn hoa

Cây

1
1
1
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

1
1
0
1
PM10
0.79 μg/ft3
0.86 μg/ft3
0.57 μg/ft3
0.80 μg/ft3
PM25
0.53 μg/ft3
0.46 μg/ft3
0.29 μg/ft3
0.49 μg/ft3
NO2
23.98 ppb
2.59 ppb
4.43 ppb
36.21 ppb
SO2
1.17 ppb
1.33 ppb
1.49 ppb
3.09 ppb
CO
0.17 ppb
0.12 ppb
0.11 ppb
0.18 ppb
O3
4.79 ppb
62.59 ppb
60.39 ppb
9.47 ppb