Các địa điểm lân cận
Netanya, Khu trung tâm, Người israel
Đặt cược Yizhaq, Khu trung tâm, Người israel
Nordiyya, Khu trung tâm, Người israel
Những nơi gần đó
Iztadion Maccabi, Người israel
Hof Ha`Onot, Người israel
Hof Herzl, Người israel