Các địa điểm lân cận
Rosh HaAyin, Khu trung tâm, Người israel
Kafr Qasim, Khu trung tâm, Người israel
Nehalim, Khu trung tâm, Người israel
Những nơi gần đó
Gan Le'ummi Migdal Afeq, Người israel
Gan Le'ummi Ya`ar Nahshonim, Người israel
Gan Le'ummi Maqorot HaYarqon, Người israel
EXTREME HIGH TEMP
XEM TẤT CẢ

Chất lượng Không khí ở Rosh HaAyin, Khu trung tâm, Người israel

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

Chất gây ô nhiễm ở Rosh HaAyin, Người israel

PM10
3.89 μg/ft3
PM25
Chất gây ô nhiễm chính
2.17 μg/ft3
NO2
46.19 ppb
SO2
35.31 ppb
CO
10.5 ppb
O3
94.88 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Rosh HaAyin, Người israel

Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Rosh HaAyin, Người israel

Th 5, 13 tháng 6
SángTrưaChiềuTối
Ngày tiếp theo
Ngày tiếp theo
AQI
68
62
58
99
Ngày tiếp theo
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
Ngày tiếp theo
PM10
0.97 μg/ft3
0.95 μg/ft3
0.72 μg/ft3
0.62 μg/ft3
PM25
0.52 μg/ft3
0.46 μg/ft3
0.42 μg/ft3
0.37 μg/ft3
NO2
11.49 ppb
6.8 ppb
5.57 ppb
5.84 ppb
SO2
7.89 ppb
6.34 ppb
10.67 ppb
7.74 ppb
CO
0.16 ppb
0.14 ppb
0.13 ppb
0.13 ppb
O3
28.08 ppb
24.61 ppb
63.99 ppb
69.82 ppb
AQI
62
58
99
53
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
PM10
0.95 μg/ft3
0.72 μg/ft3
0.62 μg/ft3
0.56 μg/ft3
PM25
0.46 μg/ft3
0.42 μg/ft3
0.37 μg/ft3
0.35 μg/ft3
NO2
6.8 ppb
5.57 ppb
5.84 ppb
10.27 ppb
SO2
6.34 ppb
10.67 ppb
7.74 ppb
8.35 ppb
CO
0.14 ppb
0.13 ppb
0.13 ppb
0.15 ppb
O3
24.61 ppb
63.99 ppb
69.82 ppb
41.23 ppb
AQI
52
59
83
100
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
1
PM10
0.72 μg/ft3
0.75 μg/ft3
4.60 μg/ft3
3.96 μg/ft3
PM25
0.41 μg/ft3
0.50 μg/ft3
0.84 μg/ft3
1.02 μg/ft3
NO2
7.74 ppb
5.3 ppb
4.79 ppb
10.93 ppb
SO2
9.13 ppb
12.75 ppb
8.37 ppb
12.32 ppb
CO
0.14 ppb
0.13 ppb
0.13 ppb
0.15 ppb
O3
26.88 ppb
58.43 ppb
66.22 ppb
40.87 ppb