Các địa điểm lân cận
Petah Tiqwa, Khu trung tâm, Người israel
Ganei Tikva, Khu trung tâm, Người israel
Nehalim, Khu trung tâm, Người israel
Những nơi gần đó
HaMoshava Stadium, Người israel
Gan Le'ummi Maqorot HaYarqon, Người israel
Gan Le'ummi HaYarqon, Người israel

Chất lượng Không khí ở Petah Tiqwa, Khu trung tâm, Người israel

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

Chất gây ô nhiễm ở Petah Tiqwa, Người israel

PM10
0.82 μg/ft3
PM25
Chất gây ô nhiễm chính
0.54 μg/ft3
NO2
15 ppb
SO2
8.69 ppb
CO
7.19 ppb
O3
59.38 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Petah Tiqwa, Người israel

Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Petah Tiqwa, Người israel

CN, 21 tháng 7
SángTrưaChiềuTối
Ngày tiếp theo
Ngày tiếp theo
AQI
55
55
51
57
Ngày tiếp theo
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
0
1
0

Cỏ

0
0
1
0
Ngày tiếp theo
PM10
0.58 μg/ft3
0.77 μg/ft3
0.57 μg/ft3
0.81 μg/ft3
PM25
0.31 μg/ft3
0.45 μg/ft3
0.33 μg/ft3
0.44 μg/ft3
NO2
4.63 ppb
23.69 ppb
4.56 ppb
2.66 ppb
SO2
1.42 ppb
2.49 ppb
0.99 ppb
1.12 ppb
CO
0.15 ppb
0.18 ppb
0.15 ppb
0.16 ppb
O3
52.44 ppb
18.26 ppb
36.23 ppb
58.68 ppb
AQI
51
57
54
58
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

1
0
0
0

Cỏ

1
0
0
0
PM10
0.57 μg/ft3
0.81 μg/ft3
0.62 μg/ft3
0.88 μg/ft3
PM25
0.33 μg/ft3
0.44 μg/ft3
0.34 μg/ft3
0.51 μg/ft3
NO2
4.56 ppb
2.66 ppb
4.46 ppb
31.45 ppb
SO2
0.99 ppb
1.12 ppb
1.11 ppb
2.66 ppb
CO
0.15 ppb
0.16 ppb
0.14 ppb
0.19 ppb
O3
36.23 ppb
58.68 ppb
50.51 ppb
8.07 ppb
AQI
60
0
0
0
Phấn hoa

Cây

0
-
Không có
-
Không có
-
Không có

Cỏ dại

1
-
Không có
-
Không có
-
Không có

Cỏ

1
-
Không có
-
Không có
-
Không có
PM10
0.74 μg/ft3
N/A
N/A
N/A
PM25
0.46 μg/ft3
N/A
N/A
N/A
NO2
11.77 ppb
N/A
N/A
N/A
SO2
2.09 ppb
N/A
N/A
N/A
CO
0.16 ppb
N/A
N/A
N/A
O3
20.72 ppb
N/A
N/A
N/A