Κοντινές τοποθεσίες 
Petah Tiqwa, Κεντρική περιφέρεια, Ισραήλ
Γκανέι Τίκβα, Κεντρική περιφέρεια, Ισραήλ
Νεχαλίμ, Κεντρική περιφέρεια, Ισραήλ
Κοντινά μέρη
HaMoshava Stadium, Ισραήλ
Gan Le'ummi Maqorot HaYarqon, Ισραήλ
Gan Le'ummi HaYarqon, Ισραήλ