Κοντινές τοποθεσίες 
Λοδ, Κεντρική περιφέρεια, Ισραήλ
Ράμλα, Κεντρική περιφέρεια, Ισραήλ
Kefar Habad, Κεντρική περιφέρεια, Ισραήλ
Κοντινά μέρη
Gan Le'ummi Sahna Lod, Ισραήλ
Shmurat Sal`ei Oligoqen, Ισραήλ
Mizpe Modi`im, Ισραήλ