Các địa điểm lân cận
Ramat Gan, Khu trung tâm, Người israel
Givatayim, Khu trung tâm, Người israel
Bnei Brak, Khu trung tâm, Người israel
Những nơi gần đó
Gan Sha'ul, Người israel
Gan Yehuda, Người israel
Gan Nili, Người israel