Các địa điểm lân cận
Ashdod, Quận phía Nam, Người israel
Gan Yavne, Khu trung tâm, Người israel
Bnei Ayish, Khu trung tâm, Người israel
Những nơi gần đó
Yad Ha`pala MeMaroqo, Người israel
Parq Alon, Người israel
LeZekher HaNoflim BeDerekh MeEtiopia, Người israel