Các địa điểm lân cận
Bnei Ayish, Khu trung tâm, Người israel
Gan Yavne, Khu trung tâm, Người israel
Gedera, Khu trung tâm, Người israel
Những nơi gần đó
Hatzor, Người israel
Gan Le'ummi Giv`at Merar, Người israel
Andartat `Ad Halom, Người israel