Κοντινές τοποθεσίες 
Bnei Ayish, Κεντρική περιφέρεια, Ισραήλ
Τζαν Γιάβν, Κεντρική περιφέρεια, Ισραήλ
Gedera, Κεντρική περιφέρεια, Ισραήλ
Κοντινά μέρη
Hatzor, Ισραήλ
Gan Le'ummi Giv`at Merar, Ισραήλ
Andartat `Ad Halom, Ισραήλ