Κοντινές τοποθεσίες 
Qiryat Gat, Νότια περιοχή, Ισραήλ
Sederot, Νότια περιοχή, Ισραήλ
Bnei Ayish, Κεντρική περιφέρεια, Ισραήλ
Κοντινά μέρη
Shmurat Tel Qeshet, Ισραήλ
Gan Le'ummi Me'arot Samekh, Ισραήλ
Gan Le'ummi Tel Lakhish, Ισραήλ