Κοντινές τοποθεσίες 
Sederot, Νότια περιοχή, Ισραήλ
Netivot, Νότια περιοχή, Ισραήλ
Άσκελον, Νότια περιοχή, Ισραήλ
Κοντινά μέρη
Shmurat Nir`am, Ισραήλ
Shmurat Kurkar Gevar`am, Ισραήλ
Shmurat Gevar`am, Ισραήλ