Κοντινές τοποθεσίες 
Δήμονα, Νότια περιοχή, Ισραήλ
Γεροχάμ, Νότια περιοχή, Ισραήλ
Άραντ, Νότια περιοχή, Ισραήλ
Κοντινά μέρη
Har Dimon, Ισραήλ
Har Mirbaz, Ισραήλ
Har Nizzim, Ισραήλ