Κοντινές τοποθεσίες 
Άραντ, Νότια περιοχή, Ισραήλ
Εν Μπουκ, Νότια περιοχή, Ισραήλ
Δήμονα, Νότια περιοχή, Ισραήλ
Κοντινά μέρη
Har Kidod, Ισραήλ
Mizpe Mo'ab, Ισραήλ
Har Yeshu`a, Ισραήλ