מקומות בסביבה
סדרות, מחוז דרום, ישראל
נתיבות, מחוז דרום, ישראל
אשקלון, מחוז דרום, ישראל
מקומות קרובים
Shmurat Nir`am, ישראל
Shmurat Kurkar Gevar`am, ישראל
Shmurat Gevar`am, ישראל