מקומות בסביבה
אילת, מחוז דרום, ישראל
עקבה, נפת עקבה, ירדן
מפרץ טאלה, נפת עקבה, ירדן
מקומות קרובים
Parq Ha`Arava, ישראל
Parq Nahal HaZomeah, ישראל
Umm Rashrash, ישראל