Các địa điểm lân cận
Khakhea, Quận phía Nam, Botswana
Sekoma, Quận phía Nam, Botswana
Werda, Quận Kgalagadi, Botswana
Những nơi gần đó
Jwaneng Airport, Botswana
Tlapeng, Nam Phi
Kang Airport, Botswana

Thời tiết tại Khakhea, Botswana

52°
Quang đãng
Cảm thấy như 52°
·
High78°Low52°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
14
500
Chất lượng không khí:Tốt

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345