Các địa điểm lân cận
Werda, Quận Kgalagadi, Botswana
Khakhea, Quận phía Nam, Botswana
Sekoma, Quận phía Nam, Botswana
Những nơi gần đó
Tlapeng, Nam Phi
Setaben Crown Reserve, Nam Phi
Tshabong Airport, Botswana