Các địa điểm lân cận
Janeng, Quận Đông Nam Bộ, Botswana
Otse, Quận Đông Nam Bộ, Botswana
Mmabatho, Tây Bắc, Nam Phi
Những nơi gần đó
Botsolano Game Park, Nam Phi
Lobatse Airport, Botswana
Mmabatho Airport, Nam Phi

Thời tiết tại Janeng, Botswana

65°
Gần như quang đãng
Cảm thấy như 65°
·
High83°Low61°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
28
500
Chất lượng không khí:Tốt

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345