Các địa điểm lân cận
Kopong, Quận Đông Nam Bộ, Botswana
Mmopone, Quận Kweneng, Botswana
Metsemotlhaba, Quận Kweneng, Botswana
Những nơi gần đó
Seretse Khama International Airport, Botswana
Sir Seretse Khama Airport, Botswana
Gaborone Dam, Botswana

Thời tiết tại Kopong, Botswana

63°
Sương mù
Cảm thấy như 63°
·
High84°Low62°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
31
500
Chất lượng không khí:Tốt

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345