Các địa điểm lân cận
Bokaa, Quận Kgatleng, Botswana
Pilane, Quận Kgatleng, Botswana
Kopong, Quận Đông Nam Bộ, Botswana
Những nơi gần đó
Sir Seretse Khama Airport, Botswana
Seretse Khama International Airport, Botswana
Gaborone Dam, Botswana

Thời tiết tại Bokaa, Botswana

60°
Quang đãng
Cảm thấy như 60°
·
High84°Low62°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
10
500
Chất lượng không khí:Tốt

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345