Các địa điểm lân cận
Bokaa, Quận Kgatleng, Botswana
Pilane, Quận Kgatleng, Botswana
Kopong, Quận Đông Nam Bộ, Botswana
Những nơi gần đó
Sir Seretse Khama Airport, Botswana
Seretse Khama International Airport, Botswana
Gaborone Dam, Botswana