Các địa điểm lân cận
Lenchwe Le Tau, Quận Kweneng, Botswana
Kopong, Quận Đông Nam Bộ, Botswana
Bokaa, Quận Kgatleng, Botswana
Những nơi gần đó
Seretse Khama International Airport, Botswana
Sir Seretse Khama Airport, Botswana
Molepolole Airport, Botswana

Weather Radar tại thành phố Lenchwe Le Tau, Quận Kweneng, Botswana

Xem toàn bộ quốc gia trên Radar
The Tomorrow.io Platform
To view the map, please use a browser that supports WebGL.