Các địa điểm lân cận
Tonota, Khu trung tâm, Botswana
Mathambgwane, Khu trung tâm, Botswana
Makaleng, Quận Đông Bắc, Botswana
Những nơi gần đó
Sese Powerplant, Botswana
Francistown Airport, Botswana
Selebi Phikwe, Botswana