Các địa điểm lân cận
Tonota, Khu trung tâm, Botswana
Mathambgwane, Khu trung tâm, Botswana
Makaleng, Quận Đông Bắc, Botswana
Những nơi gần đó
Sese Powerplant, Botswana
Francistown Airport, Botswana
Selebi Phikwe, Botswana

Thời tiết tại Tonota, Botswana

48°
Quang đãng
Cảm thấy như 48°
·
High78°Low48°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
54
500
Chất lượng không khí:Vừa phải

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345