Các địa điểm lân cận
Ramotswa, Quận Đông Nam Bộ, Botswana
Gaborone, Quận Đông Nam Bộ, Botswana
Otse, Quận Đông Nam Bộ, Botswana
Những nơi gần đó
Gaborone Dam, Botswana
Lion Park, Botswana
Otse, Botswana

Thời tiết tại Ramotswa, Botswana

59°
Quang đãng
Cảm thấy như 59°
·
High78°Low56°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
16
500
Chất lượng không khí:Tốt

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345