Các địa điểm lân cận
Mahalapye, Khu trung tâm, Botswana
Kalamare, Khu trung tâm, Botswana
Pilikwe, Khu trung tâm, Botswana
Những nơi gần đó
Mabeleapodi Hill, Botswana
Sete Hill, Botswana
Palapye Airport, Botswana

Thời tiết tại Mahalapye, Botswana

52°
Quang đãng
Cảm thấy như 52°
·
High74°Low49°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
25
500
Chất lượng không khí:Tốt

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345