Các địa điểm lân cận
Gaborone, Quận Đông Nam Bộ, Botswana
Gabane, Quận Kweneng, Botswana
Ramotswa, Quận Đông Nam Bộ, Botswana
Những nơi gần đó
Lion Park, Botswana
Gaborone Dam, Botswana
Seretse Khama International Airport, Botswana

Thời tiết tại Gaborone, Botswana

55°
Quang đãng
Cảm thấy như 55°
·
High79°Low51°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
59
500
Chất lượng không khí:Vừa phải

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345