Các địa điểm lân cận
Mmathubudukwane, Quận Kgatleng, Botswana
Pilane, Quận Kgatleng, Botswana
Mochudi, Quận Kgatleng, Botswana
Những nơi gần đó
Doornhoek North, Nam Phi
Molapakop, Nam Phi
Lenkwane, Nam Phi

Thời tiết tại Mmathubudukwane, Botswana

66°
Quang đãng
Cảm thấy như 66°
·
High73°Low47°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
32
500
Chất lượng không khí:Tốt

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345