Các địa điểm lân cận
Letlhakane, Khu trung tâm, Botswana
Orapa, Khu trung tâm, Botswana
Mopipi, Khu trung tâm, Botswana
Những nơi gần đó
Orapa Airport, Botswana
Lagoa Madzudze, Mozambique
Lake Xau, Botswana

Thời tiết tại Letlhakane, Botswana

64°
Quang đãng
Cảm thấy như 64°
·
High85°Low63°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
15
500
Chất lượng không khí:Tốt

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345