Các địa điểm lân cận
Molepolole, Quận Kweneng, Botswana
Thamaga, Quận Kweneng, Botswana
Metsemotlhaba, Quận Kweneng, Botswana
Những nơi gần đó
Molepolole Airport, Botswana
Thebephatshwa Airport, Botswana
Seretse Khama International Airport, Botswana

Thời tiết tại Molepolole, Botswana

65°
Quang đãng
Cảm thấy như 65°
·
High84°Low64°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
15
500
Chất lượng không khí:Tốt

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345