Các địa điểm lân cận
Otse, Quận Đông Nam Bộ, Botswana
Ramotswa, Quận Đông Nam Bộ, Botswana
Gaborone, Quận Đông Nam Bộ, Botswana
Những nơi gần đó
Otse, Botswana
Lobatse Airport, Botswana
Lion Park, Botswana

Thời tiết tại Otse, Botswana

65°
Gần như quang đãng
Cảm thấy như 65°
·
High83°Low61°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
28
500
Chất lượng không khí:Tốt

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345