Các địa điểm lân cận
Palapye, Khu trung tâm, Botswana
Letsheng, Khu trung tâm, Botswana
Mathakola, Khu trung tâm, Botswana
Những nơi gần đó
Palapye Airport, Botswana
Morupule B Power Station, Botswana
Morupule Sub Station, Botswana

Thời tiết tại Palapye, Botswana

49°
Quang đãng
Cảm thấy như 49°
·
High77°Low49°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
66
500
Chất lượng không khí:Vừa phải

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345